2018-05-20

Jubelkvartetten


Många felräkningar har vi sett, men en felhöftning på 75% är något i hästväg. En kvartett med SJU pers kräver en ganska rejäl fylla för att klinga rent, helt i likhet med Jubelkvartetten.
Mannen längst till höger heter Theofil, något som jag tänker mig är en diagnos som ställs till någon med allt för stark dragning till just sådana här andliga sammankomster.
Walter Erixon berättar på baksidan att sången "Vi förstå hans vägar bättre ovan skyn" kanske är den av hans egna låtar som han tycker bäst om. Sedemera skrev han även "Han har öppnat pärledörren", "Jesus älskar alla ungar" och "En vänlig grönskas rika DRÄK".

Årtal saknas.